En guide för företag som vill jobba med Influencer Marketing

Så fungerar influencer marketing

Förmodligen så har du hört talas om det, och förhoppningsvis så har du till och med använt dig av det; influencer marketing. Allt fler inser värdet av att använda sig av denna autentiska marknadsföringsform, och vi förstår verkligen varför. Har du inte börjat med influencer marketing ännu, är det hög tid att tänka om.

Det här är influencer marketing

Influencer marketing är idag en riktig kioskvältare i marknadsföringsvärlden. Det är fortfarande en relativt ny marknadsstrategi, som hela tiden växer sig starkare. Och i grund och botten så handlar det om att företag samarbetar med influencers - det vill säga inflytelserika personer som har en stor skara engagerade följare och som tjänar pengar på sina sociala kanaler och plattformar. Influencers har en förmåga att inspirera sin omgivning, och en duktig influencer lägger generellt ner mycket tid och energi på att vara genuin och lojal gentemot sina följare. I och med detta så skapar influencers ett starkt varumärke, som andra företag kan få vara en del av – genom ett betalt samarbete. Därmed kan trovärdigheten synka varumärkena emellan, och din produkt eller tjänst upplevs som mer trovärdig, än vad den hade gjort i en traditionell annons. Framförallt så når man som företag ut till en målgrupp som man kanske annars hade haft svårt att nå.

Vi litar på de vi tycker om, och vi vill ofta vara som dem

Att vi i högre grad övertygas av vänners rekommendationer än av reklamannonser är inget nytt. Vi litar på de vi tycker om, och vi vill ofta vara som dem. Så därför är det inte heller så konstigt att influencer marketing, som bygger på en stark relation mellan influencern och dess följare, har fått så stor genomslagskraft. Och även fast vi vet att influencerns inlägg är en form av reklam, så upplevs det snarare som ett tips än som reklam - och tips tar vi ju tacksamt emot.

en-guide-for-foretag-som-vill-jobba-med-influencer-marketing

Dessutom så är många influencers idag väldigt medvetna. De rekommenderar i de flesta fall bara produkter och tjänster som de själva kan stå bakom, vilket gör samarbetet trovärdigt. En influencer som vill samarbeta med dig blir på ett sätt en ambassadör för ditt varumärke eftersom de, på ett genuint sätt, förespråkar det du har att erbjuda.

Att välja rätt är inte så lätt

Influencers finns det gott om, men det handlar inte bara om att hitta en influencer - det måste även vara rätt matchning. Innehåll, profilering, räckvidd och engagemang är de mest avgörande faktorerna för vilken influencer du bör välja. Har hen någon nisch? Delar ni samma värderingar? Ju mer ni har gemensamt, desto större är chansen att även följarna kommer uppskatta samarbetet. Det ska kännas så genuint som möjligt, och alltså upplevas som så lite reklam som möjligt. Och det är ofta den här biten som är den svåra, att hitta den bästa för ditt ändamål.

Om du har ett tydligt syfte och mål med ditt samarbete, så är det ofta till stor hjälp vid valet av rätt influencer. Exempelvis kan målgrupp, om du vill nå en ny sådan eller stärka din befintliga, göra väldigt stor skillnad vid val av samarbete. Både i vilken kanal som är lämpligast, men också gällande vilken influencer som är rätt för jobbet. En helt ny målgrupp är kanske mer svårflörtad än en mer etablerad, och kan kräva helt andra insatser.

Ju mer ni har gemensamt, desto större är chansen att även följarna kommer uppskatta samarbetet

Det är även viktigt att i förväg försöka bestämma din budget för samarbetet. Olika influencers tar olika mycket betalt, både beroende på antal följare, engagemang, räckvidd och vilken kanal de ska presentera samarbetet i. Exempelvis så kan ett YouTube-klipp ha ett högre pris än en bloggartikel, men det kan samtidigt generera fler nya köpare eller kunder. Ett Instagraminlägg kan vara dyrare än en Instagramstory, men ett Instagraminlägg lever kvar längre. Så det är en avvägning du behöver göra, eventuellt  tillsammans med den influencer som du inleder ditt samarbete med. Detsamma gäller antal följare. En influencer med ett högre engagemang och en större räckvidd tar ofta mer betalt än en med färre antal.

en-guide-for-foretag-som-vill-jobba-med-influencer-marketing

En annan faktor som du behöver ta ställning till är om du ska lägga mer pengar på en stor influencer, eller sprida ut samma summa till fler, lite mindre. Eller om du kanske helt ska satsa på microinfluencers? Ofta brukar engagemanget vara högre hos influencers med färre följare, eftersom relationen ofta är tightare.

När samarbetet väl sätter igång

Tänk på att alltid ha förtroende för din valda influencer. Använder hen ett språk som inte helt och hållet går i linje med ditt företags, är det att rekommendera att utgå från influencerns tonalitet. Frångår annonsen influencerns vanliga språk för mycket, är risken överhängande att det inte känns lika trovärdigt. Och det kan därmed generera sämre reslutat.

Var beredd på att det kommer att kosta om du vill ha ett bra samarbete, men bär även med dig att det med största sannolikhet kommer vara värt det. Ofta är det även en stor fördel att ha långsiktiga och kontinuerliga samarbeten. De bästa resultaten brukar visa sig efter några omgångar, när ditt varumärke börjar etablera sig hos influencerns följare. Det är sällan en konsument faktiskt aktiveras vid första gången hen hör om ett nytt varumärke, utan det krävs ofta några gånger. Därför kan det vara bra att samarbeta med en och samma influencer ett par gånger, något som såklart blir dyrare än vid ett enstaka samarbeten, då det på sikt kommer att bli mer lönsamt! Detsamma gäller i val av kanaler. Det brukar ge ett bättre resultat om influencern postar i till exempel både bloggen och på Instagram, än bara i bloggen.

Håll koll på dina skyldigheter

När du väl genomför ett samarbete så är det väldigt viktigt att du håller koll på att allt går rätt till. Betalda samarbeten måste tydligt utmärkas, det räcker att skriva exempelvis “sponsrat inlägg”, annars kan både du och influencern fällas för smygreklam. Och du som företag kan anmälas till konsumentverket om du bryter mot marknadsföringslagen, så det är viktigt att du har koll på vad du ansvarar över i processen.

en-guide-for-foretag-som-vill-jobba-med-influencer-marketing

Utvärdera resultatet

Avsluta alltid med en utvärdering. Hur gick samarbetet? Finns det något som kan göras annorlunda till nästa gång? Ta reda på vad samarbetet egentligen genererade. Men tänk återigen på att det kanske inte ger bäst resultat vid första samarbetet. Därför är det viktigt att i utvärderingen skapa en god relation och se mer långsiktigt på ett samarbete, om allt annat kändes bra för er båda.

Se till att båda parter får det ni kommer överens om. Ni bör ha ett avtal, där det tydligt framgår vad som förväntas, exakt vad som ingår och för vilken summa pengar det ska göras. Dessa avtal är ofta tacksamma att att ha som underlag om allt inte går som planerat; alltså om de gemensamma förväntningarna, som finns uttalade, inte motsvarar det faktiska resultatet.

Det finns experter som kan hjälpa dig!

Allt det här gedigna arbetet är inget du behöver göra själv. Om du är osäker, vare sig det gäller vilken influencer som passar dig bäst eller hur hela samarbetet ska gå till, så finns det olika byråer och agenturer som kan hjälpa dig att komma i kontakt med olika influencer-nätverk. Vi på Mama Said hjälper ofta våra kunder att matcha dem med rätt influencers, och vi hjälper dem även med att göra ett så smidigt samarbete som möjligt. Som företag slipper ni alltså att börja från noll. Och tid är pengar. Så det är värt att tänka igenom det som ett alternativ innan du kör igång.

en-guide-for-foretag-som-vill-jobba-med-influencer-marketing

Att Influencer marketing är en kraftfull kombination av reklam och trovärdighet, råder det inget tvivel om. Gemene person är mätt på reklam, och annonser biter helt enkelt inte lika lätt på oss som förut. Därför är det viktigt att, med den insikten, hitta sätt att koppla ihop målgruppen med rätt produkter - på det sätt som målgruppen gillar att ta till sig. Och tänk alltid på vikten av trovärdighet. Så, har du inte börjat med influencer marketing ännu är det hög tid att sätta igång!

Lycka till!