Facebooks nya algoritm - så skapar du bra innehåll

Facebooks nya algoritm kräver som sagt att du ser över vad du publicerar. Om omgivningen inte upplever ditt innehåll som intressant, så kommer det bli svårt att överleva organiskt. För att du ska ha en chans att synas så krävs det alltså att det innehåll du skapar är engagerande för dina följare, och det är därför viktigt att tänka igenom vad du publicerar. Här har vi samlat våra tankar om bra innehåll som skapar just ett genuint engagemang - det mesta känner du säkert igen från våra tidigare inlägg, men vi kan inte nog prata om grundstenarna gällande hur man skapar bra innehåll!

Relevant innehåll är A och O

Nu är det verkligen läge att se över det content du producerar. Hur relevant är egentligen det du lägger ut på Facebook? Relevansen skiljer sig såklart åt beroende på vem du är och vem du pratar med. Försök exempelvis att vara den som bjussar på guldkornen, eller berätta hur olika saker fungerar. Ett sätt att skapa bra innehåll på är att skriva bloggartiklar i en blogg som ligger på din hemsida. Skriver du en värdefull artikel, så ökar chanserna att dina följare delar den vidare. Du får alltså större spridning och därmed högre rankning av Facebook.

Något som dessutom är viktigt är att se över att det innehåll du delar är korrekt och sanningsenligt. Skulle du dela “fake news” så känner den nya algoritmen av det - och du får svårare att bli betrodd. I värsta fall kanske du inte ens får tillåtelse att annonsera…

Är det dessutom en video som folk aktivt söker efter, eller ser om flera gånger, är det ett bevis på att den är bra - och den får därför högre prioritering.

Videos! Videos! Videos!

Videos väcker ofta större engagemang än vanliga bilder och andra typer av inlägg, och rankas därmed högre. Är det dessutom en video som folk aktivt söker efter, eller ser om flera gånger, är det ett bevis på att den är bra - och den får därför högre prioritering. Engagemanget i sig är dock inte helt avgörande för hur högt videon rankas, även längden på filmen avgör detta. Skulle en lång och en kort video få lika mycket engagemang, så skulle den långa videon rankas högre. Däremot känner algoritmen av om du publicerar en video som mest består av en stillbild och ger den i sin tur mindre publicitet.

Svårt med video tänker du? Populära vinklar som ofta går hem är olika former av frågestunder, “Breaking news”, demos - hur du gör, olika intervjuer, att du förklarar en produkt eller kommer med bra tips! Tänk ut vad som känns relevant för dig att dela med dig av det.

facebook_algoritm_mamasaid2.jpg

Sänd live

Sänd live! Förutom att det många gånger är engagerande så är det dessutom någonting som Facebooks algoritm gillar. Ge dina tittare många möjligheter att få känna sig engagerade, ställ frågor under tiden - eller be om deras åsikter. Låt dem hjälpa dig att forma innehållet i livesändningen genom att skapa bra diskussionsunderlag. Det är även smart att i förväg hinta om att du kommer sända live. Hur du gör det är ganska fritt, men tänk gärna utanför Facebook. Om du har Instagram, en blogg, eller något annat konto, så påminn även där!

Ställ engagerande frågor och se till att få igång ett samtal.

Var engagerande!

Fördelen med sociala medier, till skillnad från många traditionella medier, är interaktionen mellan människorna. Lägg därför mycket fokus på att interagera med din målgrupp, det har du mycket att vinna på i längden. Ställ engagerande frågor och se till att få igång ett samtal. Och svara alltid på kommentarer, då kommer dina följare vilja fortsätta att kommunicera med dig.

facebook_algoritm_mamasaidmedia.jpg

Var först på bollen med Facebook Stories!

Förbered dig för Stories! Än så länge har Facebook bara Stories kopplat till personkonton, men inom kort kommer detta släppas även till företag. Och precis som på Instagram så kommer det ge dig ett gyllene tillfälle att kommunicera med din målgrupp på ytterligare ett sätt och visa verkligheten bakom kulisserna. Så när funktionen släpps till företag på Facebook, var snabb på bollen! Se till att ha en strategi klar, sätt upp ramar för vad du vill visa - och ge användarna guldkornen de inte kan leva utan! Lägg även på minnet att de senaste Storiesarna visas först. Skapa innehåll kontinuerligt, så hamnar du långt fram!

Skapa grupper

Att skapa grupper är en snabb genväg till ökat engagemang. I grupper är medlemmarna mer benägna att kommentera, ta ställning och diskutera med varandra. En grupp kan fungera lite som en frizon, avskärmat från majoriteten. Och för många kan steget till att ta ställning och delta i diskussioner kännas lättare, än om det var ett inlägg synligt för allmänheten. I en grupp är det även enklare att skapa undergrupper och nischa kommunikationen till de olika målgrupperna. Du kan skriva om samma inlägg, så det får en tonalitet som passar i respektive undergrupp. Detta är ett bra sätt att få en bättre relation med dina kunder, och du får mer tillbaka.

Tänk ut vad som känns relevant för dig att dela med dig av.

Underlätta för dig själv - gör en strategi

Att sätta ramar för ditt innehåll kan vara lite tidskrävande i början, men faktum är att det kommer ge dig så mycket tillbaka i det långa loppet. Hur en strategi ska se ut finns det inget färdigt recept på, men att ha en tanke bakom hur du ska resonera kring rubrikerna ovan är en bra start. Tänk ut vad som känns relevant för dig att dela med dig av. När du har kartlagt vad som funkar, och bestämt vad du faktiskt vill dela med dig av, så har du egentligen en färdig strategi.