Guide till hur du anordnar tävlingar på Facebook

Regler för hur du gör en korrekt Facebook-tävling

Att anordna en tävling på Facebook, det vill säga att skapa en post där folk får vara med och tävla om en produkt eller annan vinst, är ett effektivt sätt för att skapa engagemang och för att nå ut med sitt innehåll. Men, då måste man göra det på rätt sätt! Det allra viktigaste att tänka på är att man noggrant följer Facebooks regler, eftersom man annars riskerar att få sitt konto avstängt. Trots detta är det många influencers och företag som anordnar felaktiga tävlingar — något som är onödigt eftersom det inte krävs särskilt mycket för att skapa en korrekt tävling. Följ vår guide för att lyckas med just din tävling!

Först och främst — Lotterilagen är upphävd sedan 1 januari 2019! Detta innebär att det inte längre krävs tillstånd för att anordna tävlingar där man, slumpmässigt, väljer ut en vinnare. Förut, när Lotterilagen gällde, så var man tvungen att ansöka om tillstånd om man skulle låta slumpen avgöra vem som skulle vinna en tävling. Detta innebär att det var förbjudet, att utan tillstånd, välja en vinnare som hade lämnat en kommentar utan någon som helst prestation som kunde jämföras med andras prestationer. Men numera är det alltså tillåtet att välja ut en vinnare enbart på den grunden att hen har lämnat en kommentar. Det man ska tänka på, dock, är att det då också är lag på att vinnaren — i de allra flesta fall — ska betala skatt på vinsten.

Det här är vad som gäller för tävlingar på Facebook:

  • Alla som deltar i en tävling på Facebook måste ha en fullständig profil.

  • Det måste framgå att Facebook inte har något med tävlingen att göra. Tydliggör alltså att tävlingen inte är sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook.

  • Det får inte vara ett krav att de tävlande ska dela inlägget eller tagga en vän. Du får helt enkelt inte nyttja individers flöden och vänskapsrelationer.

  • Du får däremot ha som krav att de tävlande ska gilla inlägget eller din sida.

  • Du behöver dessutom, enligt Facebook, följa de officiella lagar och regler som finns i landet.

Andra “bra att göra”-saker

Här listar vi några andra saker som, ur användarens perspektiv, kan vara bra att tänka på men som alltså inte tillhör Facebooks regler:

  • Ett slutdatum och en sluttid för tävlingen får gärna finnas utskrivet.

  • Förtydliga att det finns en “jury” som utser vinnaren, om så är fallet.

  • Skriv tydligt ut var, när och hur vinnaren presenteras.

  • Tänk på: Skriv tydligt ut var priset hämtas ut och om frakt ingår eller ej.

  • Tänk på: Meddela att det tillkommer beskattning på vinsten..

Så här kan en korrekt tävling på Facebook se ut:

facebook_tavling

Så, för att lyckas med din tävling på Facebook så bör du alltid följa ovanstående punkter! Ha som vana att be någon annan att granska tävlingsinlägget innan det publiceras för att minimera risken att få din sida avstängd eller åka på böter.

Lycka till!

PS. Vill du lära dig mer om sociala medier? I vår webbutbildning “Social Media Academy” får du lära dig allt du behöver kunna för att jobba som Social Media Manager, eller för att ansvara för ett företags sociala medier. Registreringen till utbildningen öppnar den 18 november, men du kan redan nu anmäla dig till ett gratis online-webinar “Så stärker du företagets varumärke i sociala medier”. Där får du reda på mer om utbildningen!