Guide till hur du anordnar tävlingar på Facebook

Regler för hur du gör en korrekt Facebook-tävling

Att anordna en tävling på Facebook, det vill säga att skapa en post där folk - genom en prestation - får vara med och tävla om en produkt eller annan vinst, är ett effektivt sätt för att skapa engagemang och för att nå ut med sitt innehåll. Men, då måste man göra det på rätt sätt! Det allra viktigaste att tänka på är att man noggrant följer Facebooks regler, eftersom att man annars riskerar att få sitt konto avstängt. Trots detta är det många influencers och företag som anordnar felaktiga tävlingar - något som är ganska onödigt eftersom att det inte krävs särskilt mycket för att skapa en korrekt tävling. Följ vår guide för att lyckas med just din tävling!

Obs! Viktigt att tänka på är att skilja på tävlingar och lotteri. Att anordna ett lotteri i sociala medier får man bara göra om man har ett visst tillstånd - något som endast ideella föreningar kan få. Du får alltså, som privatperson eller företag, inte arrangera något där vinsten avgörs av slumpen. Bryter man mot detta så kan man riskera böter eller till och med upp till sex månaders fängelse!

Grundregler gällande tävlingar på Facebook:

  • Tävlingen får inte avgöras genom lottning. Vinnaren får alltså inte slumpas fram.
  • En prestation där bidragen kan separeras från varandra krävs för att tävlingen ska vara korrekt. Det kan göras till exempel genom en motivering eller att den tävlande ska ta en bild eller svara på en fråga som inte är för enkel. Är frågan för enkel så kan det anses vara ett lotteri, vilket är olagligt.
  • Det får inte vara ett krav (och du får inte tvinga någon) att de tävlande ska dela inlägget eller tagga en vän. Du får helt enkelt inte nyttja individers flöden och vänskapsrelationer.
  • Du får däremot ha som krav att de tävlande ska gilla inlägget eller din sida. 
  • I inlägget måste det framgå att Facebook inte har något med tävlingen att göra. Tydliggör alltså att tävlingen inte är sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook.
  • Ett slutdatum och en sluttid för tävlingen ska finnas utskrivet.
  • Förtydliga att det finns en “jury” som utser vinnaren.
  • Skriv tydligt ut var, när och hur vinnaren presenteras.
  • Tänk på: Skriv tydligt ut var priset hämtas ut och om frakt ingår eller ej.
  • Tänk på: Meddela om det tillkommer eventuell vinstskatt.

Så här kan en korrekt tävling på Facebook se ut:

facebook_tavling

Så, för att lyckas med din tävling på Facebook så bör du alltid följa ovanstående punkter! Ha som vana att be någon annan att granska tävlingsinlägget innan det publiceras för att minimera risken att få din sida avstängd eller åka på böter.

Lycka till!

Denna artikeln är uppdaterad i april 2018.