Rastlösa, medvetna & kritiska - hur når vi ut till millennials?

Att nå ut till millennials - vår mest kritiska målgrupp

Millennials, millennials, millennials... Överallt hör man om denna köpstarka målgrupp som, med en digital överlägsenhet och en stark medvetenhet, vet vad de vill ha. Och kanske framförallt - vad de inte vill ha. Men hur fungerar egentligen dessa människor - om vi nu ska ge oss på att gruppera dem som en enhet? Hur skapar man innehåll som är genuint, smart och tilltalande för dem? Och hur når man, som företag, egentligen ut till personer med så starka preferenser och som är så pass kritiska? Här delar vi med oss av om hur ni, som företag, kan tänka för att nå ut till millennials!

Vilka är millennials och vad utmärker dem?

Generationen millennials - eller Generation Y som de också kallas - innefattar personer födda mellan tidigt 80-tal och tidigt 00-tal. I Sverige motsvarar generationen så många som närmare 3 miljoner personer - något som, inom en snar framtid, gör de till vår starkaste köpgrupp. Egenskaper som är utmärkande för denna skara människor är att många av dem är uppvuxna med internet, datorer och mobiler - vilket innebär att de ofta är digitalt och teknologiskt överlägsna. De är vana vid den så kallade delningsekonomin - alltså att de inte behöver köpa eller äga produkter och tjänster för att få ta del av dem. Vanligt är också att de använder sociala medier för att söka upp information, istället för att söka på till exempel Google. Millennials är ofta rastlösa, ganska egocentriska och många är individualister samtidigt som de har ett starkt behov av bekräftelse. Vissa skulle nog även påstå att de under sin uppväxt blivit “curlade”. Dessutom är de extremt medvetna om vad de uppskattar och kanske framförallt - vad de inte uppskattar. De har en välutvecklad förmåga att tänka kritiskt kring kommersiella budskap och erbjudanden och de ställer höga krav på internet, teknik och digital kommunikation.

Se till att det ni sprider tål en noggrann granskning. Om det visar sig att ni inte lever som ni lär, så har millennials inte svårt att säga tack och hejdå till er.

Så lever, tänker och agerar de

Millennial-generationens agerande och tanke- och levnadssätt skiljer sig en del från andra generationers. Många av dem gör mycket medvetna val och intresserar sig till exempel för politiska frågor, en hälsosam och specifik livsstil, närodlad och ekologisk mat eller specifika sporter. De är också beredda att lägga mycket pengar på det de verkligen vill ha eller bryr sig om. Dock är denna generation experter på att sålla i urvalet och de nöjer sig inte med första bästa - mycket tack vare tillgängligheten att utföra köp och jämföra priser eller tjänster via mobilen (som också är deras allra käraste ägodel). Millennials förväntar sig en fullständig transparens från ett företag. Allt ska gå att få tag på och de ska lätt kunna ta reda på var, hur och under vilka omständigheter något tillverkats. Det är inte ovanligt att en millennial, mitt under en shoppingtur, tar upp mobilen för att snabbt granska ett företags marknadsföringsbudskap för att sedan välja var den ska konsumera. Men - det är faktiskt inte marknadsföringsbudskapen som i första hand inspirerar en millennial till att agera. Vare sig det gäller val av abonnemang, köp av en ny dator, eller när det kommer till att välja resmål, så är det recensioner från vänner och influencers på sociala medier som väger allra tyngst. Faktum är att denna generation i snitt spenderar över fem timmar per dygn på sociala medier - något som gör att de varje dag tar del av en uppsjö olika recensioner, uttalanden och åsikter från folk i sin närhet.

De har en välutvecklad förmåga att tänka kritiskt kring kommersiella budskap och erbjudanden och de ställer höga krav på internet, teknik och digital kommunikation.

Hur når man ut till dem?

Man skulle kunna säga att det hela handlar om att bygga upp, och vinna, ett förtroende gentemot denna målgrupp. Som företag måste man alltså ta hänsyn till hur de tänker och sätta sig in i vilka behov de har. Millennials är en grupp människor som är vana vid att, efter egna preferenser, via mobilen kunna välja och vraka bland utbuden som finns. Därför gäller det att direkt matcha och leva upp till deras höga förväntningar. Som företag och marknadsförare måste man alltså erbjuda något av värde och det räcker inte att dela med sig av vad man erbjuder, utan man måste även tala om varför man erbjuder det. Använd er därför gärna av humor, lyft en viktig samhällsfråga, var transparenta och låt era mottagare lära känna personerna bakom företaget. Men! Se till att det ni sprider tål en noggrann granskning. Om det visar sig att ni inte lever som ni lär, så har millennials inte svårt att säga tack och hejdå till er. För att ytterligare stärka relationen mellan er som företag och konsumenten, så är det bra använda sig av behind-the-scene-material. Detta kan man till och med göra direkt kopplat till själva säljprocessen. På så sätt skapar man trovärdighet, man är ärlig med hur saker och ting går till och man skapar en tvåvägskommunikation - något som denna generation uppskattar och litar på. Millennials vill kunna delta i konversationer och de vill kunna gilla och sprida vidare det som intresserar dem. Det är också viktigt att ni, som företag, är öppna för förändring, vågar ompröva era ideér och håller er uppdaterade på varenda ny kanal som dyker upp. Millennials rör sig fort mellan olika medier och kanaler och anammar snabbt förändringar som sker!

Millennials förväntar sig en fullständig transparens från ett företag. Allt ska gå att få tag på och de ska lätt kunna ta reda på var, hur och under vilka omständigheter något tillverkats.

 Kort om Millennials:

  • De kräver transparens och ärlighet
  • De vill kunna delta, kommunicera med och engagera sig i ett företag
  • Mobilen är deras bästa vän
  • De gör medvetna val och är väldigt kritiska
  • De anammar snabbt nya förändringar
  • De tar främst till sig av det som deras vänner och influencers delar med sig av i sociala medier, till skillnad från annan marknadsföring som reklam
  • De är rastlösa och går snabbt vidare till en annan produkt eller tjänst om er inte lever upp till deras förväntan
  • De är långt ifrån lättlurade
  • De är vana vid ett stort utbud och de nöjer sig inte med det första bästa
  • De är uppvuxna med internet och är därför ofta digitalt överlägsna, så kom ihåg att vara up to date och öppna för förändring

Så, för att kunna nå ut till millennials behöver ni fundera på hur ni kan skapa ett genuint förtroende gentemot konsumenterna - något ni gör genom tvåvägskommunikation. Ni måste våga vara transparenta och bjuda på både er själva och på värdefullt innehåll, och så måste ni vara öppna för förändringar och snabba svängar när det kommer till sociala kanaler och digital utveckling. Och våga ta ställning! Millennials är väldigt medvetna, och drar sig gärna till varumärken som också är det.

Lycka till!

millenials_mama_said_media