Så fångar du Generation Z på sociala medier

Lär känna Generation Z!

Generation Z är benämningen på personer som är födda från mitten eller slutet av 1990-talet, fram till 2010. Denna generation föddes i princip med internet och har varit uppkopplade sedan de var små. De har fått möjlighet att vara med från början och har inte behövt anpassa sig, och ställa om, till en digital värld. Generation Z är helt enkelt den mest uppkopplade generationen någonsin. De är orädda för att dela sina liv på nätet och de kommunicerar knappt på något annat sätt än via nätet.

Men hur når vi egentligen ut till Generation Z? Det låter kanske som att det vore enkelt – med tanke på att de spenderar oerhört mycket tid online – men faktum är att det finns en hel del att tänka på. Här berättar vi om ett par saker som kan hjälpa dig att fånga Generation Z på sociala medier.

Vilka är Generation Z och vad utmärker dem?
Till att börja med så kan det vara bra att särskilja Generation Z från föregångarna som ofta kallas för “Millenials” som är födda från tidigt 1980-tal fram till 1990. En stor skillnad mellan generationerna är att Millenials värnar betydligt mer om sin integritet. Så – att försöka nå ut till Generation Z på samma sätt som ni gjort till Millenials, kommer med stor sannolikhet inte fungera. Istället behöver ni arbeta på andra sätt för att fånga deras uppmärksamhet.

Något som utmärker Generation Z är att de älskar att ta del av det som är positivt. De är inte intresserade av att göra val i livet som anspelar på att de ska behöva få dåligt samvete eller att de ska tvingas att ta ställning kring något. För att, i denna bemärkelse, kunna nå Generation Z så behöver ni plocka ut de positiva sakerna i det budskap ni vill förmedla. Därefter kan Generation Z själva välja vad de vill engagera sig i.

Hur konsumerar Generation Z sociala medier?
Men hur konsumerar då Generation Z sociala medier? Faktum är att de älskar det rörliga och de konsumerar hellre korta sekvenser som bildar en historia, snarare än att titta på ett långt klipp. Kanske behöver ni, redan nu, se över vad ni skapar för rörligt material och använda er av en annan typ av storytelling?

Generation Z vill att det ska gå snabbt – så pass snabbt att ni har knappa tre sekunder på er för att fånga deras intresse. Får ni till en video som bygger på snabba klipp, som dramaturgiskt klarar sig utan ljud, (detta på grund av att allt färre ser på video med ljud på) och där ni på tre sekunder lyckas förmedla ert budskap, ja – då har ni med stor sannolikhet fångat Generation Z:s intresse. Deras intresse för det rörliga kommer eventuellt leda till att själva flödet på Instagram inte längre kommer vara det viktigaste. De lägger nämligen hellre mer tid på att titta igenom Instagram Stories. Detta för att de i denna kanal får vara med i realtid och se en mer ofiltrerad verklighet, och en äkthet, gällande företaget i fråga.

Att, som företag, använda sig av YouTube kan också öka intresset från Generation Z:s sida. Youtube är liksom “deras” kanal. Finns du inte på YouTube, så finns du knappt för denna generation. Generation Z använder inte YouTube bara till att kolla på olika “roliga” klipp, utan de lyssnar även på musik där och till viss del använder de kanalen på samma sätt som vi använder Google – alltså för att söka information.

Bygg förtroende genom äkta relationer
Om du till exempel arbetar som social media manager så bör du tänka på att försöka jobba med influencers eller ambassadörer i så stor utsträckning som det går. Generation Z lägger stor vikt vid att umgås och lyssna på människor och företag som de känner stort förtroende för och som de har skapat relation med. Om denna person då till exempel rekommenderar ett shampoo som hen visar upp i rörligt format, nappar Generation Z antagligen lättare på detta än om det bara är en flaska som visas upp på en snygg bild.

I längden kommer ni definitivt vinna på att redan nu bygga relationer med Generation Z. Det är nämligen så att generationen i fråga behöver känna att de byggt upp ett förtroende över tid för ett varumärke eller företag, för att de överhuvudtaget ska kunna ta till sig av era budskap. Så om ni börjar redan nu så har ni större chans att längre fram kunna nå ut till, och påverka, Generation Z.

Kom ihåg!

  • Använd rörligt material som fångar intresset inom tre sekunder.

  • Bygg relationer med generationen genom att vara äkta. Generation Z är födda med en sensor för “skitsnack”.

  • Om du sköter ett företags sociala medier, se då till att arbeta med influencers eller ambassadörer som kan framföra ert budskap mer trovärdigt, istället för  att ni bara visar upp era produkter på en snygg bild.

  • Befinn er på de plattformar där Generation Z är: Instagram, YouTube, Snapchat och eventuellt  Facebook Messenger.

  • Om det känns klurigt att få till detta – anställ då någon som är en del av Generation Z som har örat mot marken och förhoppningsvis har en stor förståelse för hur generationen tänker och agerar.  

Lycka till!